Jesteś tutaj:

Korepetycje i konwersacje

Kursy i szkolenia językowe mają wiele zalet. Jednak czasami najlepszym wyjściem są lekcje indywidualne - korepetycje lub konwersacje. Są one dobrym rozwiązaniem np. dla osób, które nie mają stałych godzin pracy. Praca na zmiany powoduje, że nie mogą skorzystać z kursów w grupach. Korepetycje pozwalają indywidualnie dostosowywać godziny lekcji do potrzeb i możliwości ucznia.

 

Korepetycje są też dobrym rozwiązaniem dla osób, które mają specyficzne wymagania, np. chcą pogłębić znajomość konkretnych struktur gramatycznych lub położyć większy nacisk na poszczególne umiejętności - mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie ze zrozumieniem lub tłumaczenie.

 

Ponadto, korepetycje pozwalają wprowadzić specjalistyczne słownictwo, które jest potrzebne w pracy zawodowej osoby uczącej się angielskiego, np. słownictwo z zakresu Business English lub angielski techniczny. Jest to także bardzo dobre i korzystne rozwiązanie dla osób, które nie mają możliwości przeznaczenia kilku godzin w tygodniu na udział w zajęciach grupowych.

 

Z korepetycji często korzysta również młodzież szkolna i dzieci. Zajęcia indywidualne pozwalają na poświęcenie większej uwagi na zagadnienia, które sprawiają im szczególne trudności. Przy kursach grupowych nie zawsze jest taka możliwość. Poza tym, w trakcie takich lekcji można podejść bardziej elastycznie wprowadzając nowy materiał. Pewne partie można omówić w szybszym tempie, a na inne poświęcić więcej czasu. Wszystko zależy od postępów w przyswajaniu danego zakresu materiału.

 

Zaletą korepetycji jest też fakt, że cała uwaga nauczyciela skoncentrowana jest tylko na jednej osobie, dzięki czemu można lepiej dopilnować postępów ucznia. Każdy człowiek posiada różne możliwości uczenia się języków obcych. Kursy indywidualne pozwalają dopasować metody oraz tempo nauczania do konkretnego ucznia. Dzięki temu postępy w posługiwaniu się językiem angielskim mogą być zdecydowanie szybsze.

 

Uczymy z pasją - sprawdź nas!